Ważne terminy

Sekcja instrumentów klawiszowych

Harmonogram pracy I semestr 2014/2015

 16 IX 2014 godz. 10.00 Projekt Gradus ad Parnassum - prof. Ewa Bukojemska, prof. Olga Łazarska

3-5 XII 2014 Warsztaty pianistyczne - Lekcje otwarte prowadzone przez prof. Mariana Mikę

8-11 XII 2014 godz. 9.00 - 18.00 Fortepian obowiązkowy – przesłuchanie semestralne  – sala 16

12 XII 2014 godz. 9.00 - 13.00 Nauka akompaniamentu – przesłuchanie semestralne dla pianistów (sala 16)

15 XII 2014 godz. 9.00 - 17.00 Fortepian specjalny – przesłuchanie semestralne (Aula)

18 XII 2014 godz. 14.00 Organy - przesłuchanie semestralne uczniów prof. Agnieszki Walczy (sala 4)

20 - 22 I 2015 godz. 9.00 Fortepian główny - przesłuchanie semestralne (Aula)

23 I 2015 godz 9.00-13.00 Nauka akompaniamentu - przesłuchanie semestralne dla rytmiczek (sala 16)

I 2015  Klawesyn  przesłuchanie semestralne

I 2015 godz. 9.00 Improwizacja fortepianowa - przesłuchanie semestralne

30 I 2015 Konferencja klasyfikacyjna - podsumowanie I semestru

10 II 2015 godz. 17.00 Piotr Czajkowski - "Pory roku" - Koncert uczniów sekcji fortepianu

12 II 2015 godz. 11.00 Fortepian specjalny - egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (Aula,5 osób)

12 II 2015 godz. 12.30 Fortepian główny – egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (Sala koncertowa,2 osoby)

12 II 2015 godz. 15.00 Organy – egzamin dopuszczeniowy do dyplomu, improwizacja organowa – egzamin końcowy dla dyplomantów (6 osób)

16 - 28 II 2015 Ferie zimowe

 

16 - 18 III 2015 VIII Konkurs Pianistyczny Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia EPTA