Ważne terminy

Sekcja instrumentów klawiszowych

Harmonogram pracy II semestr 2013/2014

 5 III 2014 godz. 17.00 Wywiadówka

10-11 III 2014 godz. 12.00 Przesłuchanie techniczne dla uczniów fortepianu głównego – gamy wg zamieszczonych wymagań oraz czytanie a’vista dla klas I –V

24 III 2014 godz. 13.00 Klawesyn  egzamin dopuszczeniowy do dyplomu

25 III 2014 godz. 9.00 Improwizacja fortepianowa, metodyka nauczania rytmiki, technika ruchu  egzaminy końcowe dla dyplomantek wydziału rytmiki

27 III 2014 godz. 9.00 Fortepian obowiązkowy – egzamin końcowy dla dyplomantów oraz egzamin roczny dla maturzystów (sala 16)

1 IV 2014 godz. 9.30 Fortepian specjalny - egzamin dla maturzystów (2 osoby) oraz egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (Aula) (3 osoby)

1 IV 2014 godz. 17.00 Fortepian główny – egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (Sala koncertowa) (1 osoba)

3 IV 2014 godz. 16.30 Organy – egzamin dopuszczeniowy do dyplomu, improwizacja organowa – egzamin końcowy dla dyplomantów

4 IV 2014 godz. 10.00 Fortepian główny – egzamin dopuszczeniowy do dyplomu (Sala koncertowa) (9 osób)

25 IV 2014 godz. 14.00 Konferencja dopuszczeniowa

15 V 2014 godz.15.00 - 18.30 Lekcje dyplomowe rytmiki (3 osoby) ul. Pilotów 

16 V 2014 godz.9.00 Egzaminy wstępne – fortepian główny, rytmika, organy, klawesyn

20 V 2014 godz. 13.00 - 16.00 Fortepian specjalny – egzaminy dyplomowe (Aula)

22-23 V 2014 godz. 11.00 - 19.00 Fortepian główny  egzaminy dyplomowe (Sala koncertowa)

27 V 2014  godz. 18.00 Rytmika – egzamin dyplomowy (Sala koncertowa)

29-30 V 2014 godz. 9.00 - 18.00 Fortepian obowiązkowy – egzaminy roczne (dwie komisje – sala 16, Aula)

3 VI 2014 godz. 9.00 Fortepian specjalny – egzaminy roczne (Aula)

4 – 6 VI 2014 godz. 9.00 Fortepian główny  egzaminy roczne (Aula)

11 VI 2014 godz. 9.00 - 15.00 Rytmika, technika ruchu egzaminy roczne

12 VI 2014 godz. 9.00 - 16.00 Improwizacja fortepianowa – egzaminy roczne

17-18 VI 2014 godz. 9.00 - 15.00 Nauka akompaniamentu – egzamin roczny (sala 16)

20 VI 2014 godz. 17.00 Konferencja klasyfikacyjna

22 VI 2014  Koncert szkolny

27 VI 2014 Zakończenie roku szkolnego